React: 36 pytań

Jak można sprawić, żeby child component mógł modyfikować stan rodzica?

junior

Jakie są różnice między komponentami zdefiniowanymi za pomocą czystej funkcji, a komponentami zdefiniowanymi za pomocą klasy?

junior

Do czego Reactowi potrzebny jest atrybut key i czy widoczny jest w DOM, czy tylko w VirtualDOM?

junior

Dlaczego nie powinno się modyfikować stanu komponentu bezpośrednio, a jedynie za pomocą this.setState ?

junior

Wymień metody cyklu życia komponentu.

junior

Czym różnią się propsy od stanu komponentu?

junior

Czym się różni React.Coponent od React.PureComponent?

mid

Jakie znasz sposoby definiowania komponentów?

junior

Gdzie się kończy zastosowanie jQuery a zaczyna React?

junior

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!