Co powinien robić komponent z nieobsługiwanymi własnościami? (niewyszczególnionymi w propTypes)

mid