Przejdź do treści

DevFAQ

Gdzie zastosujesz createSelector z biblioteki reselect? Jak wygląda connect() z Reduxa, jeśli selektor ma być per instancja a nie globalny?