Jakie znasz formy zarządzania stanem w React i kiedy których byś użył?

junior