Przejdź do treści

DevFAQ

Dlaczego nie pisać funkcji in-line'owo w React? np.

<div
onClick = function ......
>