Wymień wady i zalety zastosowania Mobx i Reduxa w już istniejącej aplikacji React.

senior