React: 34 pytania

Wymień wady i zalety zastosowania Mobx i Reduxa w już istniejącej aplikacji React.

senior

Jaka jest różnica pomiędzy komponentem a elementem?

junior

Tworzysz komponent wirtualnej listy (wyświetla n z ∞ elementów).

propTypes: {
	startIndex: PropTypes.number,
	allItems: PropTypes.arrayOf(PropTypes.object)
}

Własność startIndex jest ustawiana przez parent component, załóżmy że na skutek przewijania kółkiem myszy.

W render function należy dla każdego elementu dom użyć key aby pomóc algorytmowi w rekonsyliacji. Skąd brać wartość atrybutu key aby zachować minimalną ilość mutacji podczas "przewijania" - inkrementowania własności startIndex.

A skąd key należałoby brać, gdyby lista nie była wirtualna?

mid

Gdzie zastosujesz createSelector z biblioteki reselect? Jak wygląda connect() z Reduxa, jeśli selektor ma być per instancja a nie globalny?

senior

Co powinien robić komponent z nieobsługiwanymi własnościami? (niewyszczególnionymi w propTypes)

mid

Dlaczego nie pisać funkcji in-line'owo w React? np.

<div
onClick = function ......
>
junior

Masz komponent listy zaznaczanej myszką. Informację o zaznaczonym elemencie oraz listę elementów zdobędziesz z redux store.

Zaprojektuj strukturę komponentów (chodzi o List, ListItem oraz odpowiednie użycie connect z Redux). Jak może ona wyglądać, gdy spodziewasz się w liście 10 elementów, a jak będzie wyglądała gdy będzie ich 200.

Przyjmij założenie, że w każdym elemencie listy znajduje się CheckBox z biblioteki material-ui który w componentDidUpdate wykonuje pewne operacje na DOM które zajmują 10ms.

senior

Napisz higher order component, który wyświetli spinner gdy nie ma danych (np. o nazwie data) oraz przekazany komponent gdy dane są.

senior

Jakiego polecenia npm użyjesz w konsoli do stworzenia podstawowej struktury projektu?

junior

W jaki sposób dokonać walidacji przekazanych propsów do komponentu?

junior

W jaki sposób możemy uniknać niepotrzebnego przerenderowania danego komponentu?

mid

Za pomocą jakich znaczników możemy opakować zawartość wyrenderowanego komponentu jeśli nie chcemy używać tagów HTML-owych?

mid

Czy reducer to tzw. pure function?

junior

Dlaczego stan zwracany z reducera jest nowym obiektem?

mid

Opisz przepływ danych w aplikacji która, korzysta z redux?

junior

Dlaczego przekazanie metody z klasy np. do onClick może nie działać poprawnie? Jakie są rozwiązania tego problemu? Podpowiedź: Chodzi o this.

junior

Dlaczego tak ważne jest, żeby unikać mutowania obiektów, które przekazujemy jako propsy lub ustawiamy jako stan w komponencie?

junior

Jakie argumenty przyjmuje funkcja this.setState(…)? Czym się różni przekazanie jako pierwszego argumentu obiektu od przekazania tam funkcji?

junior

Jak można sprawić, żeby child component mógł modyfikować stan rodzica?

junior

Jakie są różnice między komponentami zdefiniowanymi za pomocą czystej funkcji, a komponentami zdefiniowanymi za pomocą klasy?

junior

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!