JS: 140 pytań

Wyjaśnij do czego służą funkcje call, bind i apply oraz wskaż różnice pomiędzy nimi.

mid
if ([]) {
  console.log('hello');
}

Czy console.log się wywoła?

junior
const person = { name: 'John' };
person.name = 'Monica';

Czy property name zostanie podmienione na nową wartość, mimo użycia const?

junior

Napisz funkcję, która zamienia pierwsze litery słów na wielki w dowolnym zdaniu.

Przykładowo: Dla ala ma kota funkcja ma zwrócić Ala Ma Kota.

junior

Czym jest IIFE i do czego się je wykorzystuje?

junior

Dlaczego zazwyczaj skrypty podłączamy przed zamknięciem tagu body?

junior

Jaka jest różnica pomiędzy podwójnym a potrójnym porównaniem w JS? == vs ===

junior

Czym jest currying i partial application?

mid

Dany jest string domino "1-2,2-1,1-2,3-1,2-3,3-4,4-3,3-2,2- 1,1-1,1-1,1-2,2-1,1-2,3-2,1-2".

Napisz funkcję, która zwróci długość najdłuższego, poprawnego ciągu domino.

W tym przypadku ten ciąg to "2-3,3-4,4-3,3-2,2-1,1-1,1-1,1-2,2-1,1-2", a jego długość to 10.

mid

Nie zmieniając warunków pętli, wyświetl w console.log liczby w kolejności od 9 do 0:

for (var i = 0; i < 10; i++) {
  console.log(.....);
}
junior

Co nowego w ES2015, ES2016, ES2017 i ES2018?

mid

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!