Czym jest WebAssembly? Gdzie jest wykorzystywane?

mid