Czym jest polimorfizm? Podaj przykład jego zastosowania?

mid