Przejdź do treści

DevFAQ

(async () => {
  try {
    Promise.reject(new Error('Devfaq'));
  } catch (error) {
    console.log('Whoops...');
  }
})();

Jaki będzie wynik działania tego kodu?