JS: 129 pytań

Promise vs callback — omów różnice, kiedy stosuje się jeden, a kiedy drugi?

mid

Function vs arrow Function - omów różnice

junior

Co to są falsy values? Jakie falsy values znasz?

junior

Na czym polega referencja? Jakie typy danych są przekazywane przez referencję w JS?

junior

Jaka jest różnica pomiędzy function expression a function declaration?

mid

Do wykonania zadanie polegające na wysłaniu Ajaxem obiektu i zapisaniu w localStorage tokena, który dostanie się w ramach odpowiedzi. W przypadku błędu wyświetlić komunikat o błędzie.

junior

Jaka jest różnica między var, let i const? Który jest preferowany?

junior

Na czym polega bąbelkowanie zdarzeń (event bubbling)?

junior

Czym są union types i intersection types w TypeScript

mid

Wyjaśnij do czego służą funkcje call, bind i apply oraz wskaż różnice pomiędzy nimi.

mid
if ([]) {
  console.log('hello');
}

Czy console.log się wywoła?

junior
const person = { name: 'John' };
person.name = 'Monica';

Czy property name zostanie podmienione na nową wartość, mimo użycia const?

junior

Napisz funkcję, która zamienia pierwsze litery słów na wielki w dowolnym zdaniu.

Przykładowo: Dla ala ma kota funkcja ma zwrócić Ala Ma Kota.

junior

Czym jest IIFE i do czego się je wykorzystuje?

junior

Dlaczego zazwyczaj skrypty podłączamy przed zamknięciem tagu body?

junior

Jaka jest różnica pomiędzy podwójnym a potrójnym porównaniem w JS? == vs ===

junior

Czym jest currying i partial application?

mid

Dany jest string domino "1-2,2-1,1-2,3-1,2-3,3-4,4-3,3-2,2- 1,1-1,1-1,1-2,2-1,1-2,3-2,1-2".

Napisz funkcję, która zwróci długość najdłuższego, poprawnego ciągu domino.

W tym przypadku ten ciąg to "2-3,3-4,4-3,3-2,2-1,1-1,1-1,1-2,2-1,1-2", a jego długość to 10.

mid

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!