JS: 128 pytań

Scharakteryzuj programowanie funkcyjne.

junior

Jaki jest zakres widoczności zmiennych (scope)?

junior

Podaj przykład wycieku pamięci (memory leak). Jak mu zaradzić?

mid

Jaka jest różnica między klasą a obiektem?

junior

Jaki będzie output logów poniższego kodu:

for (var i = 0; i < 10; i++) {
    setTimeout(function() { 
		console.log(i);
		}, 100 * i);
}
junior

Jaka jest różnica między Java a JavaScript?

junior

Napisz funkcję, która jako argument przyjmuje ciąg znaków (zdanie) i zwraca ten ciąg znaków, ale z każdym słowem rozpoczynajacym się od wielkiej litery.

Przykład: "john doe foo bar", oczekiwany wynik: "John Doe Foo Bar".

junior

ECMAScript i JavaScript — jaka jest różnica?

junior

Napisz funkcję, która przyjmuje ciąg znaków (zdanie) i ciąg znaków z odwróconą kolejnością słów. Przykłąd: Dla "Ala ma kota" funkcja ma zwrócić "kota ma Ala".

junior

Na co wskazuje this w JavaScript? Podaj przykłady.

junior

Czym sa localStorage, sessionStorage oraz cookies i czym się różnią?

junior
document.getElementsByTagName('input')[0]
.addEventListener('focus', () => {
   console.log(this);
});

Na co wskazuje this w tej funkcji?

junior

Do czego służą funkcje setTimeout oraz setInterval? Jak wyczyścić (anulować) interval lub timeout?

junior

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!