JS: 140 pytań

Wyjaśnij na czym polega programowanie asynchroniczne w JS.

mid

Dana jest funkcja:

function check(x) {
  return x ? x : new Error();
}

Zakładając, że x jest liczbą z przedziału od -20 do 20, to dla jakiego x zostanie zwrócony Error?

junior

Jaki będzie wynik operacji?

var string = 'FeFaq to najlepsza baza pytań'
.split('').reverse().join('');
junior

Napisz funkcję, ktora sprawdza, czy podana liczba jest liczba pierwszą.

junior

Czy JavaScript jest case sensitive ?

junior

Co wyświetlą logi?

var foo = 'hello';
(function () {
 var bar = 'world'
	console.log(foo + bar);
})()
console.log(foo + bar);
junior

Jaki będzie kolejność logów?

console.log('one');
setTimeout(function() {
	console.log('two');
}, 0)
console.log('three');
junior

Jak można iterować po tablicach? Wszystkie odpowiedzi typu 'for, while, map, filter, forEach' poprawne.

junior

Jak przejąć kontrolę nad right-click'iem myszki?

mid

Jak za pomocą jQuery wybrać pierwszy element z tablicy ?

junior

Wyjaśnij w jaki sposób przekazywane są argumenty do funkcji w JS. Czym się różni ten sposób od przekazywania przez wartość (pass by value) albo przez referencję (pass by reference)? Jakie są tego implikacje?

senior

Jaki będzie wynik wywołania setTimeout z wartością czasu 0?

junior

Jaka jest różnica między zadeklarowaniem zmiennej z użyciem słowa var a z pominięciem?

var x = 1; 
// vs
y = 1;
junior

Wyjaśnij różnice pomiędzy zdarzeniem click, a atrybutem onclick.

junior

Napisz algorytm, który sprwadzi czy nawiasy w ciągu znaków są domknięte i pasujące.

Na przykład, "{ac[bb]}", "{dklf(df(kl))d]{}" i "{[[[]]]}" są poprawne. Ale "{3234[fd" i "{df][d}" już nie.

mid

Jak zaimplementować stos (Stack) w JS

junior

Czy dane przechowywane w localStorage są widoczne w innych aplikacjach (pod innymi domenami)?

junior

Opisz czym jest kolejka zdarzeń / pętla zdarzeń (event loop).

senior

Jaki będzie wynik sprawdzenia tego warunku?

console.log(3 > 2 > 1);

Dlaczego tak się dzieje?

mid

Czym są polyfille i do czego służą? Czym różni się polyfill od shim?

mid

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!