JS: 134 pytania

Jakie znasz metody http? Do czego sluzy metoda POST? W jakich przypadkach mozna ja zastosowac?

junior

Czy mozesz powiedziec cos na temat Big O notation?

junior
(async () => {
  try {
    Promise.reject(new Error('Devfaq'));
  } catch (error) {
    console.log('Whoops...');
  }
})();

Jaki będzie wynik działania tego kodu?

mid

Co się stanie gdy EventEmitter wyemituje event 'error', a nic na niego nie nasłuchuje?

senior

W jaki sposób realizowane jest dziedziczenie w JavaScript?

mid

Czy klonując obiekt w JS, kopiują się również jego metody? kiedy tak, a kiedy nie?

mid
const sum = (a) => (b) => a + b;

Jak używając funkcji sum wyświetlisz w konsoli 3

junior

Jaki subtyping system mamy w TypeScript? Jakie są tego konsekwencje?

mid

Napisz funkcję usuwającą duplikaty z tablicy.

junior

Spraw, aby poniższy kod:

[1, 2, 3].duplicate();

zwracał tablicę [1, 2, 3, 1, 2, 3];

junior

Napisz funkcję z memoizacją i ciągiem Fibonacciego

senior

Dlaczego warto odchodzić od "document.getElementById" na rzecz "document.querySelector"?

junior

TypeScript: jaka jest różnica między typowaniem stringów wielką, a małą literą?

const name: (S/s)tring = 'K'

junior

Napisz funkcję, która będzie wywoływać się co 0,5 sekundy. Funkcja powinna wywołać się nie więcej niż 4 razy. Dodatkowo powinna mieć opcje natychmiastowego zatrzymania.

mid

W jaki sposób obsługiwany jest setInterval i setTimeout? Kiedy zostaną obsłużone jeśli mamy nieskończenie wiele console.log'ów? (pytanie o Event Loop)

junior

Napisz funkcję, która wyświetli wynik tak jak poniżej:

true, false, true, false,
true, false, true, false
junior

Jaka jest różnica między Object.freeze a Object.seal ?

mid

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!