JS: 140 pytań

Czym jest WebAssembly? Gdzie jest wykorzystywane?

mid

Jak poprawnie obsługiwać token do autoryzacji, który otrzymamy z backendu? Co jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem i jakie zagrożenia mogą się pojawić?

junior

Czym jest programowanie funkcyjne? Do czego służy biblioteka RxJS?

junior

Jakie są twoje ulubione nowe funkcje które pojawiły się w JS od czasu powstania ES6

junior

Czym jest polimorfizm? Podaj przykład jego zastosowania?

mid

Jakie znasz metody http? Do czego sluzy metoda POST? W jakich przypadkach mozna ja zastosowac?

junior

Czy mozesz powiedziec cos na temat Big O notation?

junior
(async () => {
  try {
    Promise.reject(new Error('Devfaq'));
  } catch (error) {
    console.log('Whoops...');
  }
})();

Jaki będzie wynik działania tego kodu?

mid

Co się stanie gdy EventEmitter wyemituje event 'error', a nic na niego nie nasłuchuje?

senior

W jaki sposób realizowane jest dziedziczenie w JavaScript?

mid

Czy klonując obiekt w JS, kopiują się również jego metody? kiedy tak, a kiedy nie?

mid
const sum = (a) => (b) => a + b;

Jak używając funkcji sum wyświetlisz w konsoli 3

junior

Jaki subtyping system mamy w TypeScript? Jakie są tego konsekwencje?

mid

Napisz funkcję usuwającą duplikaty z tablicy.

junior

Spraw, aby poniższy kod:

[1, 2, 3].duplicate();

zwracał tablicę [1, 2, 3, 1, 2, 3];

junior

Napisz funkcję z memoizacją i ciągiem Fibonacciego

senior

Dlaczego warto odchodzić od "document.getElementById" na rzecz "document.querySelector"?

junior

TypeScript: jaka jest różnica między typowaniem stringów wielką, a małą literą?

const name: (S/s)tring = 'K'

junior

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!