Angular: 75 pytań

Jakie znasz dwa podejścia do tworzenia forumlarzy? jakie są główne różnice?

junior

Którego hooka cyklu życia użyłbyś, aby odpiąć się od subskrypcji?

junior

Wymień hooki cyklu życia komponentu, omów krótko do czego służą

junior

Omów jak wygląda data flow w Angular (dane płyną w dół, eventy w górę...)

mid

W jaki sposób sprawdzisz podczas zmiany state'a czy użytkownik ma uprawnienia do jego wyświetlenia?

mid

W jakii sposób można dynamicznie wyrenderować komponent wraz z bindingami w AngularJS?

senior

Jaka jest różnica pomiędzy komponentem, a dyrektywą?

mid

Za co odpowiada dekorator @Injectable() w serwisach

mid

Do czego służą guardy, wymień zastosowania

mid

Jak dostarczyć dane do widoku, przed aktywacją routa

mid

Jakie hooki cyklu życia komponentu uruchamiają się za każdym razem jak rusza system detekcji

mid

Jakie akcje powodują uruchomienie się systemu detekcji

mid

Czym jest lazy loading i jak go zaaplikować w aplikacji?

mid

Jakie znasz techniki manipulacji drzewem DOM? (np. klasa Renderer2)

mid

(Angular 2+; TypeScript) private, public, protected - do czego służą, na co wpływają.

mid

Omów różnice w instancjonowaniu serwisów w AngularJS i Angular 2+

mid

(AngularJS) ng-hide/ng-show vs ng-if - omów różnice

mid

(Angular 2+) Omów zarządzanie subskypcjami strumieni. Kiedy i które subskrypcje należy zamykać explicite?

mid

(Angular 2+) constructor vs ngOnInit - czym się różnią i co leży w nich umieszczać

mid

(Angular 2+) Promise vs Observable - omów różnice, kiedy stosujemy jeden a kiedy drugi?

mid

(Angular 2+) Zakładając, że pracujemy na bardzo dużej aplikacji - jakie znasz narzędzia i mechanizmy do optymalizacji wydajności i czasu ładowania aplikacji?

mid

Jaka jest różnica pomiędzy <button value="..."> a <button [value]="...">

junior

Co to znaczy, że serwis jest singletonem

junior

Jak przesłać dane podczas zmiany routa, czy za pomocą dekoratorów Input oraz Output jest to możliwe?

junior

Wymień sposoby komunikacji komponentów w Angular 4 (np. poprzez dekoratory Input / Output lub bidirectional service).

mid

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!