Czym jes NgZone? Czy aplikacja w Angularze może działać bez NgZone?

senior