Angular: 73 pytania

Co spowoduje uruchomienie procesu change detection w komponencie z _changeDetectionStrategy _ustawioną na OnPush?

mid

Opisz czynności wykonywane w ramach procesu change detection.

senior

Podaj kilka sposobów na poprawienie wydajności aplikacji.

mid

W jaki sposób zaimplementować własną dyrektywę, która pozwoli na dodanie/usunięcie elementu z drzewa DOM na podstawie parametru wejściowego (Input property)?

senior

Do czego służy klasa ChangeDetectorRef?

mid

Wyjaśnij jak działa system detekcji w Angularze?

mid

co to jest JIT i AOT - i jakie są różnice pomiędzy nimi

mid

Wymień Life Cycle Hooks i podaj, który wykonuje się jako pierwszy.

junior

Kiedy nie musimy sami anulować subskrypcji?

junior

Jaki problem rozwiązuje funkcja SwitchMap z RxJS

mid

Jaka jest widoczność usługi, zarejestrowanej na poziomie modułu? w całej aplikacji, czy tylko w tym danym module?

mid

W jaki sposób możesz sobie pomoć z debuggowaniem routingu? (włączyć enableTracing)

junior

Czym jest ngZone i jak możesz je wykorzystać do poprawienia wydajności aplikacji?

senior

Jak złapać referencję do konkretnej instancji dyrektywy nałożonej na dany element?

mid

Jak w poprawny sposób w klasie komponentu uchwycić referencję do komponentu zagnieżdzonego w templatce?

junior

Jakbyś skomunikował komponenty, które nie są w bezpośredniej relacji rodzic-dziecko?

junior

Jakbyś zanimował element, który pojawia się i znika za pomocą dyrektywy *ngIf

mid

Jak poradziłbyś sobie z doklejaniem tokena do każdego żądania http?

mid

Omów różnice między kompilacjami AOT i JIT.

senior

Czy jeden komponent może być zadeklarowany w wielu modułach?

junior

Jakie znasz dwa podejścia do tworzenia forumlarzy? jakie są główne różnice?

junior

Którego hooka cyklu życia użyłbyś, aby odpiąć się od subskrypcji?

junior

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!