Angular: 75 pytań

Czym są entryComponents? Wymień przykładu _entryComponents _w aplikacji Angularowej.

senior

Jakie korzyści daje nam użycie AsyncPipe przy subskrypcji? Wymień 3.

mid

Co spowoduje uruchomienie procesu change detection w komponencie z _changeDetectionStrategy _ustawioną na OnPush?

mid

Opisz czynności wykonywane w ramach procesu change detection.

senior

Podaj kilka sposobów na poprawienie wydajności aplikacji.

mid

W jaki sposób zaimplementować własną dyrektywę, która pozwoli na dodanie/usunięcie elementu z drzewa DOM na podstawie parametru wejściowego (Input property)?

senior

Do czego służy klasa ChangeDetectorRef?

mid

Wyjaśnij jak działa system detekcji w Angularze?

mid

co to jest JIT i AOT - i jakie są różnice pomiędzy nimi

mid

Wymień Life Cycle Hooks i podaj, który wykonuje się jako pierwszy.

junior

Kiedy nie musimy sami anulować subskrypcji?

junior

Jaki problem rozwiązuje funkcja SwitchMap z RxJS

mid

Jaka jest widoczność usługi, zarejestrowanej na poziomie modułu? w całej aplikacji, czy tylko w tym danym module?

mid

W jaki sposób możesz sobie pomoć z debuggowaniem routingu? (włączyć enableTracing)

junior

Czym jest ngZone i jak możesz je wykorzystać do poprawienia wydajności aplikacji?

senior

Jak złapać referencję do konkretnej instancji dyrektywy nałożonej na dany element?

mid

Jak w poprawny sposób w klasie komponentu uchwycić referencję do komponentu zagnieżdzonego w templatce?

junior

Jakbyś skomunikował komponenty, które nie są w bezpośredniej relacji rodzic-dziecko?

junior

Jakbyś zanimował element, który pojawia się i znika za pomocą dyrektywy *ngIf

mid

Jak poradziłbyś sobie z doklejaniem tokena do każdego żądania http?

mid

Omów różnice między kompilacjami AOT i JIT.

senior

Czy jeden komponent może być zadeklarowany w wielu modułach?

junior

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!