Angular: 75 pytań

Wymień różnice miedzy Subject, a BehaviorSubject w Angular.

mid

Jaka jest różnica pomiędzy <button value="...">, a <button [value]="...">?

junior

Jakbyś wytłumaczył architekturę Angulara?

mid

Z jakich wzorców korzystałeś podczas dotychczasowej pracy w Angularze?

mid

Dlaczego _two-way data binding _nie jest dobrym rozwiązaniem?

mid

Jakie wskazówki dałbyś osobom zaczynającym korzystać z Angulara (czego się wystrzegać, np. dodawania wszystkiego do jednego modułu)?

mid

Jakie wzorce projektowe zauważyłeś w Angular?

junior

Czym jes NgZone? Czy aplikacja w Angularze może działać bez NgZone?

senior

Angularowa aplikacja to drzewo komponentów czy widoków?

senior

Co może być źródłem dla ngrx/effects poza stream'em akcji wysyłanych do Store?

mid

W jaki sposób zmienić synchroniczny observable of() na asynchroniczny stream?

mid

W jaki sposób korzystając z ngIf "as" syntax można uzyskać dostęp do falsy value wyemitowanej przez stream?

mid

Opisz sposoby obsługi błędów podczas korzystania z biblioteki RxJS.

mid

Opisz różnicę między operatorami share i shareReplay w bibliotece RxJS.

mid

Wymień sposoby na uzyskanie _multicastingu _w RxJS.

mid

Omów różnicę pomiędzy hot/cold observable (RxJS).

mid

Wymień rodzaje flattening operators z biblioteki RxJS i omów podstawowe różnice między nimi.

mid

Kiedy użyjesz interfejsu, a kiedy klasy w TypeScript?

junior

W jaki sposób zaimplementujesz cache zapytań http w Angularze?

mid

Omów czynności wykonywane w ramach zmiany route'a.

mid

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!