Przejdź do treści

DevFAQ

Wyjaśnij do czego służą funkcje call, bind i apply oraz wskaż różnice pomiędzy nimi.