Jakie znasz sposoby definiowania komponentów?

junior