Przejdź do treści

DevFAQ

Do czego Reactowi potrzebny jest atrybut key i czy widoczny jest w DOM, czy tylko w VirtualDOM?