Przejdź do treści

DevFAQ

Czy klonując obiekt w JS, kopiują się również jego metody? kiedy tak, a kiedy nie?