Kiedy użyjesz interfejsu, a kiedy klasy w TypeScript?

junior