Przejdź do treści

DevFAQ

Napisz funkcję, która zamienia pierwsze litery słów na wielki w dowolnym zdaniu.

Przykładowo: Dla ala ma kota funkcja ma zwrócić Ala Ma Kota.