Omów czynności wykonywane w ramach zmiany route'a.

mid