Przejdź do treści

DevFAQ

Co spowoduje uruchomienie procesu change detection w komponencie z _changeDetectionStrategy _ustawioną na OnPush?