Opisz czynności wykonywane w ramach procesu change detection.

senior