Przejdź do treści

DevFAQ

W jaki sposób zaimplementować własną dyrektywę, która pozwoli na dodanie/usunięcie elementu z drzewa DOM na podstawie parametru wejściowego (Input property)?