Spraw, aby poniższy kod:

[1, 2, 3].duplicate();

zwracał tablicę [1, 2, 3, 1, 2, 3];

junior