Napisz funkcję z memoizacją i ciągiem Fibonacciego

senior