Przejdź do treści

DevFAQ

TypeScript: jaka jest różnica między typowaniem stringów wielką, a małą literą?

const name: (S/s)tring = 'K'