Przejdź do treści

DevFAQ

Napisz funkcję, która będzie wywoływać się co 0,5 sekundy. Funkcja powinna wywołać się nie więcej niż 4 razy. Dodatkowo powinna mieć opcje natychmiastowego zatrzymania.