Przejdź do treści

DevFAQ

W jaki sposób obsługiwany jest setInterval i setTimeout? Kiedy zostaną obsłużone jeśli mamy nieskończenie wiele console.log'ów? (pytanie o Event Loop)