Przejdź do treści

DevFAQ

const sum = (a) => (b) => a + b;

Jak używając funkcji sum wyświetlisz w konsoli 3