Przejdź do treści

DevFAQ

W jaki sposób zmergujesz ze sobą 2 różne branch-e z użyciem konsoli? Podaj kolejno kroki.