Jakie znasz rodzaje komunikacji na linii frontend - backend? Opisz i wskaż różnice. (np. REST, SOAP, Websockets).

senior