Przejdź do treści

DevFAQ

Jak mają się do siebie poszczególne technologie/narzędzia?

Babel, Webpack, Gulp, NPM, node, Typescript, Flow, Babel Less Loader

Chodzi głównie o to, które z powyższych się wykluczają (nie ma sensu używać razem), w jakiej kolejności są używane: Przykład: "npm ściąga zależności, może też uruchomić skrypt webpacka, który dla danego typu pliku używa odpowiedniego loadera (less - less loader, js - babel)."