Przejdź do treści

DevFAQ

Dany jest string domino "1-2,2-1,1-2,3-1,2-3,3-4,4-3,3-2,2- 1,1-1,1-1,1-2,2-1,1-2,3-2,1-2".

Napisz funkcję, która zwróci długość najdłuższego, poprawnego ciągu domino.

W tym przypadku ten ciąg to "2-3,3-4,4-3,3-2,2-1,1-1,1-1,1-2,2-1,1-2", a jego długość to 10.