Wyjaśnij na czym polega programowanie asynchroniczne w JS.

mid