Przejdź do treści

DevFAQ

Dana jest funkcja:

function check(x) {
  return x ? x : new Error();
}

Zakładając, że x jest liczbą z przedziału od -20 do 20, to dla jakiego x zostanie zwrócony Error?