Napisz funkcję, ktora sprawdza, czy podana liczba jest liczba pierwszą.

junior