Przejdź do treści

DevFAQ

Co wyświetlą logi?

var foo = 'hello';
(function () {
 var bar = 'world'
	console.log(foo + bar);
})()
console.log(foo + bar);