Przejdź do treści

DevFAQ

Jaki będzie kolejność logów?

console.log('one');
setTimeout(function() {
	console.log('two');
}, 0)
console.log('three');