Jak można iterować po tablicach? Wszystkie odpowiedzi typu 'for, while, map, filter, forEach' poprawne.

junior