Czy umieszczanie ikon z fontawesome w znaczniku <i> jest rekomendowane przez HTML5?

junior