Przejdź do treści

DevFAQ

Czy umieszczanie ikon z fontawesome w znaczniku <i> jest rekomendowane przez HTML5?