Jakie kodowanie znaków (charset) jest rekomendowane dla j. polskiego?

junior