Przejdź do treści

DevFAQ

Masz komponent listy zaznaczanej myszką. Informację o zaznaczonym elemencie oraz listę elementów zdobędziesz z redux store.

Zaprojektuj strukturę komponentów (chodzi o List, ListItem oraz odpowiednie użycie connect z Redux). Jak może ona wyglądać, gdy spodziewasz się w liście 10 elementów, a jak będzie wyglądała gdy będzie ich 200.

Przyjmij założenie, że w każdym elemencie listy znajduje się CheckBox z biblioteki material-ui który w componentDidUpdate wykonuje pewne operacje na DOM które zajmują 10ms.