Przejdź do treści

DevFAQ

Jaka jest dyrektywa HTML, która pozwoli Ci ustawić viewport?

<viewport content="...">
<meta name="viewport" content="...">
<set name="viewport" data="...">
<meta name="setviewport" data="...">