Przejdź do treści

DevFAQ

Wyjaśnij w jaki sposób przekazywane są argumenty do funkcji w JS. Czym się różni ten sposób od przekazywania przez wartość (pass by value) albo przez referencję (pass by reference)? Jakie są tego implikacje?